Blogi

Täältä löydät ikkunoihin ja oviin liittyvät asiantuntijajutut, blogitekstit, videot ja kuvat. Asiantuntijamme julkaisevat täällä ajankohtaisia juttuja mm. ikkunaremontteihin, rakentamiseen ja sisustamiseen liittyen.

Valkoinen kivitalo, jossa suuret, korkeat ikkunat kahdella seinällä. Vieressä lasitettu parveke. Kategoria: Ikkunat, Ovet

Milloin tulee valita turvalasi?

Rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa turvallisuuden huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää. Yksi merkittävä tekijä rakennusturvallisuudessa on ikkunoissa käytettävä turvalasi. Turvalasin tarkoituksena on minimoida vahingot mahdollisissa onnettomuustilanteissa tai lasipinnan joutuessa ilkivallan kohteeksi. Lammin Ikkuna Oy on tunnettu laadukkaista ikkunaratkaisuistaan, ja meiltä saat myös tarpeisiisi sopivat ikkunat turvalasilla. Turvallisuuteen investointi kannattaa!

Asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta asettaa vaatimuksia lasirakenteiden turvallisuudelle. Ikkunan tai ovilasituksen rikkoutuminen ei saa aiheuttaa putoamisvaaraa tai haavoittumisvaaraa. Turvalasia tulee käyttää silloin, kun on törmäys- tai putoamisvaara. Jos lasi alkaa alle 700 millimetrin korkeudessa lattiapinnasta tai maasta, on olemassa törmäysvaara ja jos ikkunan takana on yli 2,2 metrin pudotus (lattian ja maan välinen korkeusero), kyseessä on putoamisvaara. Oikean lasituksen, myös turvalasin, valinta riippuu kohteesta ja sen käytöstä.

Mitä turvalasivaihtoehtoja on?

Turvalasivaihtoehtoina on laminoitu ja karkaistu lasi. Laminoitu turvalasi koostuu kahdesta tai useammasta muovikalvolla yhteen laminoidusta lasista. Laminoitu lasi ei ole aivan yhtä lujaa, kuin tavallinen lasi, mutta rikkoutuessaankin lasinpalaset pysyvät kiinni muovikalvossa ja ikkuna-aukko pysyy ummessa.

Karkaistu lasi taas kestää enemmän iskuja, taivutusta ja lämmönvaihteluja kuin tavallinen lasi. Karkaistu lasi valmistetaan kuumentamalla lasi lähelle sulamispistettä ja sitten jäähdyttämällä se nopeasti. Rikkoutuessaan karkaistu lasi murenee pieniksi murusiksi, jotka ovat suhteellisen vaarattomia.

Kuvassa on rinnakkain kolme piirrettyä kuvaa havainnollistamassa millä tavoin erilaiset lasityypit rikkoutuvat. Kuvatekstissä tarkempi kuvaus eroista.
Kuvissa näkyy eri lasityyppien erot. Vasemmalla on tavallinen tasolasi, joka hajotessaan särkyy teräviksi sirpaleiksi. Keskellä karkaistu lasi, joka rikkoutuu pieniksi muruiksi. Oikealla on laminoitu lasi, jossa lasinpalaset pysyvät kiinni muovikalvossa myös lasin rikkoutuessa. KUVA: Pilkington / NSG Group

Missä kohteissa tulee käyttää turvalasia?

Putoamisvaara

Laminoitua lasia tulee käyttää lasituksissa, joissa on putoamisvaara. Putoamisvaaran nähdään syntyvän, kun lasituksen alareuna on alle 700 mm lattiasta tai maanpinnasta ja ikkunan eri puolilla tasojen välinen korkeusero on yli 1000 mm. Jos ikkuna on vähintään rakennuksen toisessa kerroksessa ja ikkunan alareuna alle 700 mm lattiapinnasta, rakennusmääräykset määrittelevät sen lasikaiteeksi. Myös tällöin on käytettävä laminoitua lasia.

Monilasisessa (vähintään 3 lasikerrosta) asunnon ulkoikkunassa tulee käyttää laminoitua turvalasia silloin, kun lasituksen alareuna on alle 700 mm lattiasta ja tasojen välinen korkeusero on yli 2200 mm. Suomen Tasolasiyhdistys ry suosittelee tässäkin korkeuseroksi korkeintaan 1000 mm.

Monilasisessa (vähintään 3 lasikerrosta) alle 250 mm leveässä tai korkeassa lasiaukossa ei katsota olevan putoamisvaaraa. Putoamisvaaran voi estää myös suojakaiteella, jolloin ei ole välttämätöntä käyttää laminoitua turvalasia. Kaiteen riittävä korkeus määrittyy ikkunapenkin, eli tason, jolle pääsee nousemaan, mukaan.

Kuvassa on erikokoisia ruutuja kuvaamassa ikkunoita ja ovea seinällä. Ruutuihin on merkitty nuolin ja numeroin korkeuksia, joilla osoitetaan missä kohdin vaaditaan turvalasi.
Kuvassa havainnollistettu tummemmalla värillä alueet, joissa vaaditaan turvalasia. KUVA: Pilkington / NSG Group

Törmäysvaara

Lasituksissa, joissa on törmäysvaara, tulee käyttää karkaistua tai laminoitua lasia. Törmäysvaara syntyy asetusten valossa silloin, kun lasituksen alareuna on alle 700 mm lattiasta tai maanpinnasta. Muun kuin asunnon ovissa tulee käyttää turvalasia, kun lasituksen alareuna on alle 1500 mm lattiasta tai maanpinnasta. Suomen Tasolasiyhdistys ry tosin suosittelee 1500 mm korkeutta myös asunnon ovissa, sillä asetus ei erottele asuntoja ja muita tiloja. Näiden ovien viereisissä ikkunoissa ja lasiseinissä käytetään myös turvalasia, jos oviaukon ympärillä on alle 300 mm umpinaista karmi-, puite- tai seinärakennetta.

Jos ikkuna on portaiden laskeutumissuunta vastaan, turvalasia tulee käyttää, kun lasituksen korkeus porrasaskelmasta tai lepotasosta on alle 1500 mm. Suomen Tasolasiyhdistys ry määrittelee porrasalueen loppuneen, kun etäisyys alimmasta portaasta lasitukseen on yli 2000 mm.

Asunnon ovissa ja ikkunoissa voi käyttää 6 mm tasolasia turvalasin sijasta, mikäli lasin leveys tai korkeus on alle 250 mm. Törmäyksen estävää suojakaidetta voidaan myös käyttää korvaamaan turvalasi.

Lue lisää myös muista lasivaihtoehdoista!

Blogin alabanneri, josta linkki yrityksen yhteystietosivuille