Blogi

Täältä löydät ikkunoihin ja oviin liittyvät asiantuntijajutut, blogitekstit, videot ja kuvat. Asiantuntijamme julkaisevat täällä ajankohtaisia juttuja mm. ikkunaremontteihin, rakentamiseen ja sisustamiseen liittyen.

Lammin_metsäkuva Kategoria: Ikkunat, Ovet, Yleinen, Yritys

Lammin Ikkunat ja Ovet on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä

Tuotteidemme korkea laatu ja toimintamme vastuullisuus on meille Lammin Ikkunoilla tärkeää. Olemme sitoutuneet vihreään siirtymään ja haluamme kehittää toimintaamme nyt ja jatkossa. Siksi olemme myös asettaneet itsellemme tavoitteen – Lammin Ikkunat ja Ovet on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä!

Lammin Ikkuna Oy toteutti vuosina 2021-2022 laajan hiilijalanjälkiprojektin, jossa selvitettiin monialaisesti tuotteidemme ympäristövaikutuksia. Tuon projektin tuloksia esittelemme ympäristöselosteessamme, jossa kerromme mitä teemme jo nyt vihreämmän tulevaisuuden eteen, ja mitä aiomme tehdä jatkossa.

Lammin_metsäkuva

Kokonaisvaltainen vastuullisuus

Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Rakennusten energiatehokkuudesta on puhuttu viime vuosina paljon, mutta rakennusten käytönaikaisen energiankulutuksen rinnalla tuleekin seurata rakennuksen koko elinkaaren hiili- ja luontojalanjälkeä. Eli haluamme jatkossakin kehittää uusia energian kulutusta pienentäviä tuotteita, mutta kiinnitämme toiminnassamme huomioita myös rakennuksen elinkaaren alku- ja loppupäähän eli tuotteidemme valmistuksen päästöihin, rakentamiseen, sekä jätteen synnyn ehkäisyyn ja kierrätykseen.

Meistä laadukas ja pitkäikäinen ikkuna onkin paras ympäristöteko.

Ympäristövastuullinen Lammin Ikkunat ja Ovet

Suurin osa ikkunoiden ympäristöä rasittavasta vaikutuksesta syntyy alumiinista ja lasista sen suhteellisen korkean määrän(kg) takia. Hiilijalanjälkeämme keventää kotimaisen ja sertifioidun puun käyttö niin ikkunoissa kuin ovissa. Puu- ja puualumiiniikkunoiden vertailussa on huomioitava tuotannossa käytettyjen materiaalien lisäksi myös puuikkunan lyhyempi huoltoväli ja käyttöikä, jotka nostavat puuikkunoiden ympäristökuormaa pitkällä aikavälillä. Vastaavasti puualumiini-ikkunan alumiininen ulkopuite kestää aikaa ja pohjoismaisia olosuhteita paremmin, mikä keventää tuotteen hiilijalanjälkeä pitkällä aikavälillä.

Lammin Ikkunan tuotekehitys pyrkii jatkuvasti löytämään ympäristöystävällisempiä tapoja ikkunoiden ja ovien tuotannossa. Jo 2000-luvun alussa kehitettiin nelilasiset Eko Watti ikkunat, jotka mahdollistavat entistä energiatehokkaamman rakentamisen ja remontoinnin. Tuoteryhmä sai InnoSuomi palkinnon vuonna 2008 ja ovat vieläkin markkinoiden huippu u-arvoltaan. Tuotekehityksemme ei kuitenkaan lepää: Esimerkiksi vuosina 2021-2022 saadut markkinoiden uusimmat ääneneristystulokset mahdollistavat nyt entistä parempien ääneneristysarvojen saavuttamisen kevyemmillä lasiratkaisuilla. Uusien tutkimustulosten myötä voimme tarjota asiakkaille samanaikaisesti mahdollisimman hyvin ääntä eristäviä ja ympäristöystävällisesti valmistettuja ikkunoita.

Ikkunoiden ja ovien tuotannosta syntyy kuitenkin reilusti päästöjä, kuten kaikesta tuotantotoiminnasta ja tehtaiden ylläpidosta. Lammin Ikkuna on ottanut tavoitteekseen tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Olemme jo päättäneet investoida enemmän uusiutuvan sähköenergian käyttöön ja omien sähkövoimaloiden rakentamiseen tehtaillamme. Lämmityksessä olemme pitkään käyttäneet tuotannosta syntyvää purua ja hukkapuuta vähentääksemme fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Sähkömme on uusiutuvalla energialla tuotettua. Mittaamme tuotannon päästöjä myös säännöllisesti, jotta tiedämme että toimemme ovat aidosti tehokkaita.

Tutkimustuloksia tuotteiden hiilijalanjäljestä

Olemme lähivuosien aikana toteuttaneet useita tutkimuksia Lammin ikkunoiden ja ovien hiilijalanjälkeen liittyen. Uusimman Puutuoteteollisuus ry:n kanssa yhteistyössä tehdyn tutkimuksen perusteella perustuotteemme (kolmelasinen avattava ikkuna, kolmelasinen kiinteä ikkuna, lämpöovi ja parvekeovi) rakentuvat eri materiaaleista seuraavasti:

Lammin_hiilineutraali_blogi_1_1

Ikkunoiden ja ovien osalta käytetään eniten lasia, puumateriaaleja ja alumiinia suhteutettuna tuotteiden kokoon (kg). Näistä puumateriaalit ovat täysin uusiutuvia materiaaleja. Kaikki materiaalit tulevat pääsääntöisesti Suomesta tai muista EU maista. Esimerkiksi käyttämämme mäntypuumateriaali on täysin kotimaista ja sertifioitua. Alla olevasta taulukosta näet, miten eri materiaalit kuormittavat ikkunavalmistuksemme hiilijalanjälkeä puu ja puualumiini ikkunoiden osalta:

Lammin_hiilineutraali_blogi_2

Tarkemmat tutkimustulokset löydät materiaalipankistamme.

Vain sertifioitua puuta

Lammin Ikkuna on sitoutunut käyttämään sertifioituja materiaaleja tuotannossaan. Esimerkiksi sahatavarana käytämme 100 % UPM:n sertifioimaa mäntyä ja paikallisen tuottajan koivua. Lähestulkoon kaikilla alihankkijoillamme on ympäristösertifikaatit olemassa (esim. PEFC tai FSC). Käytämme vain luotettavia alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita. Vastuullisuudesta kertoo myös kantamamme Avainlippumerkki.

  • FSC (Forest Stewardship Council) on vuonna 1993 perustettu kansainvälinen kansalaisjärjestö, jonka päämäärä on edistää kestävää kehitystä maailman metsävarojen käytössä. Se myöntää tuotteille ja palveluille FSC-sertifikaatteja.
  • PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) on vuonna 1999 perustettu kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. PEFC-verkostoon kuuluu 55 jäsenorganisaatiota ympäri maailman.

Haluatko tarjouksen vastuullisista, laadukkaista ja pitkäikäisistä ikkunoista? Tutustu tuotteisiimme ja kysy lisää.