Blogi

Täältä löydät ikkunoihin ja oviin liittyvät asiantuntijajutut, blogitekstit, videot ja kuvat. Asiantuntijamme julkaisevat täällä ajankohtaisia juttuja mm. ikkunaremontteihin, rakentamiseen ja sisustamiseen liittyen.

Ikkunoiden huurtuminen ja sen ehkäiseminen_Lammin Ikkuna Kategoria: Ikkunat

Ikkunoiden huurtuminen ja sen ehkäiseminen

Ikkunoiden huurtuminen on yleistä erityisesti syksyllä ja keväällä, kun lämpötila vaihtuu nopeasti. Huurtumista voi tapahtua lähes kaikilla lasipinnoilla. Ilmiö on yleinen uusilla energiatehokkailla ikkunoilla. Tämän ehkäisemiseen voi vaikuttaa mm. riittävällä ilmanvaihdolla, asunnon lämmityksellä ja tarkastamalla ikkunoiden tiivisteiden kunnon ja puitteiden käyntivälit. Pitää kuitenkin muistaa, että huurtuminen ei yleensä ole ikkunoista löytyvä vika. Saamme kuitenkin joka vuosi kysymyksiä, miksi ikkunat huurtuu. Pyrimme tässä blogissa avaamaan ilmiötä tarkemmin ja kertomaan, miten ikkunoiden huurtumista voidaan ehkäistä.

Ikkunan lasien huurtuminen yläkerrassa_Lammin Ikkuna

Lasien huurtuminen on mahdollista sisältä, ulkoa ja välistä

Uusien ikkunoiden ulkolasien huurtuminen kertoo siitä, että ikkunat ovat energiatehokkaat. Toisin sanoen uudet ikkunat huurtuu helpommin, koska ne eristävät lämpöä vanhoja ikkunoita paremmin. Tämän vuoksi huoneiston sisältä ei tule tarpeeksi lämpöä pitämään huurretta poissa ulkolasin ulkopinnasta. Ulkolasi jäähtyy selkeinä, kylminä öinä viileäksi ja lämpenee aamulla ympäröivää ilmaa hitaammin muodostaen lasin ulkopintaan kastepisteen. Tähän vaikuttavat monet asiat, kuten maaston muodot, ympäröivät rakenteet, puusto ym. Huurtuminen vaatii selkeän yhteyden taivaalle, joten esim. katoksen alla oleva ikkuna ei tästä syystä huurru. Huurre poistuu yleensä aamupäivän aikana.

Myös avattavien ikkunoiden välissä voi esiintyä huurtumista ulkolasin sisäpinnalla. Tämä johtuu lämpimän sisäilman pääsystä jostain syystä ikkunan välitilaan. Useimmiten syynä on huoneistossa vallitseva ylipaine. Tällaisessa tapauksessa on hyvä tarkistaa mm. sisäpuitteiden tiiviys, sisäpuitteen ikkunalukkojen lukitus ja asunnon painesuhteet mittauttamalla huoneiston paine-ero ulkoilmaan nähden. Myös ulkopuitteen tuuletusraot kannattaa tarkistaa. Avattavissa ikkunoissa Ilman pitää päästä kiertämään ikkunoiden välissä ulkopuitteen lasin sisäpinnan huurtumisen estämiseksi.

Ikkunoiden sisälasien huurtuminen johtuu yleisimmin korkeasta sisäilman kosteudesta ja siitä, että ilma ei pääse kiertämään normaalisti ikkunan sisäpinnassa. Huurtumista voi tässä tapauksessa estää mm. tehostamalla ilmanvaihtoa, lisäämällä lämpöä ja alentamalla asunnon kosteuspitoisuutta. Kannattaa myös tarkistaa, että patterien tai lattialämmityksen lämpö pääsee virtaamaan ikkunoiden sisälasin pinnalle. Tämän saattaa estää esimerkiksi ikkunoiden eteen sijoitetut huonekasvit tai muut esineet tai jos ikkunan sisäpinta on kovin syvällä sisäseinän pinnasta.

Huurtumisen estäminen teknisillä ratkaisuilla

Ikkunoiden ulkolasin ulkopinnan huurtumisen estämiseksi on kehitetty ulommaisiin laseihin oma selektiivipinnoite, jonka saa halutessaan kaikkiin Lammin ikkunoihin. Pinnoite estää lasin jäähtymistä ja siten kosteuden tiivistymistä lasin ulkopinnalle. Pinnoite ei estä täysin lasien ulkopuolen huurtumista, mutta pienentää huurtumisriskiä huomattavasti. Huurtumattomalla pinnoitteella ei voida vaikuttaa ikkunoiden sisäpinnan tai ikkunan välitilan huurtumiseen.

Ohjeita ikkunoiden huurtumisen estämiseksi_Lammin Ikkunat

Ohjeita ikkunoiden huurtumisen estämiseksi

Alla on lueteltu yleisimpiä tapauksia ikkunoiden huurtumisen syistä. Lisäksi olemme kirjoittaneet jokaisen tapauksen kohdalle keinon korjata asia. Tarkista aina ensin, millä ikkunan lasipinnoista huurtumista esiintyy, jotta voit lähteä asiaa korjaamaan. Käy sen jälkeen alla oleva lista läpi.

Tarkista nämä asiat ensin:

 • Huoneen lämpötilan on oltava normaali n. 20–22°c.
 • Huoneen kosteusprosentin on oltava normaali n. 25–40°c.
 • Tarkista, että huoneessa on riittävä ilmanvaihto ja asunto on alipaineinen.
 • Siirrä verhot, huonekasvit ja muut esineet pois ikkunoiden ilmankierron tieltä (esimerkiksi ikkunapenkki voi estää huuhtelevien ilmavirtojen pääsyn lasin pinnalle)

Uloimman lasin ulkopinnan huurtuminen:

 1. Ikkunan uloimman lasin ulkopinnan huurtuminen johtuu useimmiten uuden ikkunan energiatehokkaasta rakenteesta. Tämä on ikkunan ominaisuus ja siten normaalia. Huurtumisriskiä voi vähentää valitsemalla ulkolasiin huurtumattoman ikkunan pinnoitteen (huurtumaton lasi).

Uloimman lasin sisäpinnan huurtuminen:

 1. Sulje kaikki ikkunan lukot irto- tai kiintopainikkeilla. Mikäli ikkunan sulkeutumisessa on ongelmia, tarkista onko tuuletusikkunan aukipitolaite kytketty oikein ja puitteiden säädöt kunnossa.
 2. Tarkista, ovatko tiivisteet ehjät ja tasaisesti paikallaan. Jos tiiviste on selkeästi irrallaan tiivisteurasta, paina tiiviste takaisin uraan. Puitteiden käyntiväli kannattaa myös tarkistaa.
 3. Varmista, että ikkunan välitila tuulettuu riittävästi. Ikkunan välitilan tuuletusta voi tarvittaessa lisätä poistamalla pätkän yläprofiilin tiivistettä (ulkopuitteen tiiviste) molemmista päistä.
 4. Tarkista ilmanvaihdon toiminta. Poistoimuri pitää olla säädetty siten, että huoneistoon saadaan riittävä alipaine (koneellisesti poistettaessa optimi paine-ero on -1 ̶ (-5) Pa). Koneellisessa tulo-ja poistoilmanvaihdossa pyritään säätämään paine-ero tasapainoon (0 Pa), mutta ei koskaan ylipaineiseksi.
 5. Tarkista alakarmin alumiiniprofiilissa sijaitsevat vesireiät. Vesireiät voivat helposti tukkeutua ikkunapellityksen päällä olevan lumen takia.
 6. Ota huomioon, kuinka korkealla huurtuvat ikkunat sijaitsevat. Esimerkiksi kerrostaloissa voi helposti tapahtua uloimman lasin sisäpinnan huurtumista, mikä johtuu alimpien ja ylimpien kerrosten painesuhteista. Alhaalla vallitsee alipaine, kun taas ylhäällä saattaa vallita ylipaine (ns. savupiippuilmiö).

Sisälasin sisäpinnan huurtumisen estäminen:

 1. Tarkista ilmanvaihdon poistoimurin säätö ja asetus. Poistoimuri pitää olla säädetty siten, että huoneistoon saadaan riittävä alipaine.
 2. Ikkunoiden korvausilmaventtiilien on oltava avoinna, jolloin varmistetaan riittävä ilmanvaihto.
 3. Tarkista, onko lämmitys päällä ja suuntautuuko lämpö riittävästi ikkunan alueelle. Tarkista, vastaako lämpöpatterin ja lattialämmityksen termostaatti uusia olosuhteita. Vanhalla asetteella oleva termostaatti saattaa tunnistaa lämpöä olevan riittävästi, uuden ikkunan poistaessa kylmän hohkan. Termostaattia pitää säätää herkemmälle siten, että se huomioi muuttuneet olosuhteet ja tuottaa lämpöä riittävästi.
 4. Pyri vähentämään huoneiston liiallista kosteutta.

Tutustu Lammin ikkunatuotteisiin niiden tuotesivuilta. Tilauksen voit tehdä suoraan ikkunaverkkokaupassa tai jättämällä tarjouspyynnön. Ikkunoiden lasivalinnoista kannattaa aina keskustella asiantuntijoidemme kanssa etukäteen ennen suuremman tilauksen tekemistä tai projektin aloittamista.

Ikkunoiden_huurtuminen_ja_sen_ehkaiseminen_ikkunat_huurtuu_Lammin_Ikkuna