Blogi

Täältä löydät ikkunoihin ja oviin liittyvät asiantuntijajutut, blogitekstit, videot ja kuvat. Asiantuntijamme julkaisevat täällä ajankohtaisia juttuja mm. ikkunaremontteihin, rakentamiseen ja sisustamiseen liittyen.

Energia-avustus_taloyhtiö_Lammin_Ikkuna Kategoria: Ikkunat, Ovet

Energia-avustus taloyhtiöille ja yksityishenkilöille

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää energia-avustusta asuinrakennuksen omistaville yksityishenkilöille, taloyhtiöille ja ARA-yhteisöille. Avustusta jaetaan nykyisellään vuosien 2020–2022 aikana. Energia-avustusta voi hakea korjaushankkeisiin, jotka kohdistuvat asuinrakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Virasto ottaa avustushakemuksia vastaan ympäri vuoden erilaisiin hankkeisiin.

Energia-avustuksen mukaisessa energiatehokkuuden mittaamisessa käytetään E-lukua eli laskennallista energiatehokkuuden vertailulukua [kWh/(m²a)]. Energiatehokkuuden parantaminen lasketaan vertaamalla korjaushankkeen jälkeistä tilannetta esimerkiksi rakennuksen rakentamisajankohtaan. Avustuksen myöntämisessä noudatetaan mm. valtionavustuslakia, valtioneuvoston asetusta asuinrakennusten energia-avustuksesta sekä lakia rakennusten energiatodistuksesta.

On hyvä huomioida, että taloyhtiöiden ja yksityishenkilöiden ehdot avustuksen osalta eroavat toisistaan. Alla on esitelty lyhyesti pääpiirteet avustuksista ensin taloyhtiöille (esim. kerrostalot, rivitalot) ja sitten yksityishenkilöille (esim. omakotitalot). 

Ohjeita avustuksen hakuun taloyhtiöille

Taloyhtiöiden tapauksessa avustuskohteena olevan rakennuksen pinta-alasta vähintään puolet on oltava ympärivuotisessa asuinkäytössä. Avustusta voidaan myöntää, mikäli toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia eikä niistä aiheudu mm. vaaraa rakennukselle tai ympäristölle. Myöntämisen lisäehtona on se, että samaan toimenpiteeseen ei ole myönnetty muita julkisia avustuksia.

Taloyhtiöiden avustuskelpoisuuden osalta on määritelty tarkkaan, millaisiin toimenpiteisiin avustusta voi saada. Esimerkiksi asuinkerrostalossa E-lukua pitää saada parannettua 20 % parempaan tasoon kuin ympäristöministeriön vähimmäistaso. Avustusta voi saada myös toimenpiteisiin, jotka johtavat lähes nollaenergiatasolle.

ARA:n taloyhtiöohjeistuksen mukaan energia-avustuksen enimmäismäärä on 4000–6000 euroa per hankkeen kohteena olevan rakennuksen asuinhuoneisto, mutta kuitenkin enintään 50 % hankkeen toteutuneista, energiatehokkuutta parantavista ja avustettavaksi hyväksytyistä kustannuksista.

Tutustukaa taloyhtiön hallituksella ARA:n ohjeistukseen avustuksen hakemisesta ennen hankkeen aloittamista. Tehkää tarvittavat laskelmat ja selvitykset, ja kysykää tarvittaessa neuvoa hankkeeseen valituilta yhteistyökumppaneilta. Esimerkiksi Lammin Ikkunan myyntiedustajat auttavat mielellään asiaan liittyen. Top-energiatehokkaista ikkunoista on esimerkkinä Lammin nelilasiset Eko Watti -ikkunat:

Energia_avustus_taloyhtioille_ja_yksityishenkiloille_Lammin_ikkunat_ja_ovet

Ohjeita avustuksen hakuun yksityishenkilöille

Pääsääntönä on, että avustusta voidaan myöntää yksityishenkilölle sellaisiin korjaustoimiin, joilla parannetaan pientalon energiatehokkuutta. Samaan tapaan kuin taloyhtiöillä, parannus voi olla esimerkiksi prosentuaalinen tai lähes nollaenergiatasoa. Myös pientalojen kohdalla avustuksen suuruus voi olla 4000–6000 euroa, mutta maksimissaan 50 % hankkeen kustannuksista. Taloyhtiöiden kanssa samat ehdot mm. asuinkäytössä olevasta pinta-alasta pätevät.

Tärkeä huomio yksityishenkilöiden osalta on se, että energia-avustuksen kohteena olevaan korjaushankkeeseen ei voi saada kotitalousvähennystä. Ennen hankkeen aloittamista kannattaa laskea kustannukset ja arvioida E-luvut mahdollisimman tarkkaan. Tämän jälkeen on syytä vertailla energia-avustuksen ja kotitalousvähennyksen hyötyjä keskenään ja valita paras vaihtoehto.

Energia-avustus_taloyhtioille_ja_yksityishenkiloille_Lammin_ikkunat_ja_ovet_2

Energia-avustus ikkunaremonttiin ja oviremonttiin

Avustuksen myötä niin taloyhtiöllä kuin yksityishenkilöillä on mahdollisuus säästää ikkuna- ja oviremonteissa. Etenkin vanhemmissa taloissa, joissa ei vielä ole tehty mittavaa julkisivuremonttia, voidaan isosti vaikuttaa mm. talon lämmöneristävyyteen vaihtamalla energiatehokkaammat ikkunat ja ovet muidenkin toimenpiteiden ohella.

Avustuksen kriteerinä olevan E-luvun parantamisessa ikkuna- ja oviremontilla huomioon otetaan aurinkoenergian läpäisy ja lämmöneristävyys. Lämmöneristävyyttä kuvaa U-arvo, kun taas aurinkoenergian läpäisyä g-arvo. Laskennassa huomioidaan ikkunoiden- ja ovien pinta-alat. Käytännössä energiatehokkuutta voi ikkuna- ja oviremontissa hakea mm. seuraavin keinoin:

  • Vaihda kaksi- ja kolmilasiset ikkunat nelilasisiin
  • Valitse uusiin ikkunoihin U-arvoiltaan tehokkaammat selektiivilasit
  • Paranna ikkunoiden g-arvoa valitsemalla auringonsuojalasit
  • Vaihda vanhat ovet nykyaikaisiin Lammin lämpöulko-oviin
Lammin_lampoulko_ovet_tuomassa_energiatehokkuutta_energia_avustus_2020

Energia-avustuksen laskeminen, hakeminen ja maksaminen

Avustushakemuksiin tulee liittää tarkat laskelmat hankkeiden energiatehokkuuden parantamisesta. Avustuksen laskemisessa kannattaa hyödyntää ARA:n omaa excel-laskuria. Löydät energia-avustuslaskurin tästä linkistä: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Laskurit/Energiaavustuslaskuri(53751)

Hakemusta suositellaan tehtäväksi suoraan verkossa ARA:n verkkosivuilla. Hakemuksen voi jättää yhteisöasiakkaiden verkkoasiointipalvelussa. Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu Suomi.fi -tunnistautumisella.

ARA maksaa avustukset hankkeiden päätyttyä yhdessä erässä maksatushakemusta vastaan. Sekä avustus- että maksatushakemuksiin tulee liittää useita liitteitä. Tarvittavat liitetiedostot ja niiden sisällöt löytyvät ARA:n ohjeistuksista.

Lisätietoa avustuksesta ja sen hakemisesta:

 Löydät lisätietoa avustuksesta, sen hakemiseen liittyvistä yksityiskohdista ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ARA:n verkkosivuilta näistä linkeistä:

Kaikkiin hankkeisiin ei pysty avustusta hakemaan, joten kannattaa tutustua myös kotitalousvähennyksestä kertovaan blogikirjoitukseen. Ikkuna- ja oviremonttien yhteydessä kannattaa Lammin Ikkunan asiantuntijan kanssa keskustella mahdollisuudesta hyödyntää energia-avustusta.

Hyodynnä_energia-avustus_taloyhtiössä_Lammin_Ikkuna