Dålig täckning inomhus? – Lösningen är Lammin Signal Window®-fönstret

Problem med täckning inomhus kan bero på områdets allmänt dåliga täckning eller på energisnåla byggnadsmaterial. Som tur kan man förbättra täckningen inomhus med hjälp av Signal Window-fönster.

Det finns en lösning på dålig täckning inomhus

Lammis Signal Window är den första finländska fönsterlösningen som är designad att förbättra mobiltäckningen inomhus. Oavsett mobiloperatör låter fönstret mobilsignaler passera bättre än andra fönster. Signal Window är helt underhållsfri och behöver ingen elektricitet för att fungera. 

Energieffektivt bygge utan täckningsproblem

I dagens läge används ofta material och konstruktioner i nyproduktion och saneringsobjekt, som dämpar signalens passage in i byggnaden. Det som också kan påverka är energieffektiv beläggning som används i fönster, vilket kan göra täckningen inomhus sämre, även om den utanför är perfekt. 

Det är dock möjligt att bygga energieffektivt utan att påverka mobilsignalerna. Lammis signalfönster låter mobilsignalerna passera effektivt in i byggnaden. Av denna orsak är Signal Window-fönstren ett utmärkt val till hem, affärer, offentliga fastigheter och.

Lammin Signal Window® är att satsa på framtiden

Både bra mobiltäckning och energieffektiva lösningar blir allt viktigare i framtiden med tanke på byggnadens användarvänlighet. Bli inte efter i utvecklingen - välj Signal Window!