Signal window fönster

Signal Window fönster

Det finns nu en enkel och kostnadseffektiv lösning på hörbarhetsproblem inomhus: Lammin Signal Window! Signalfönstret är en helt underhållsfri fönsterlösning som inte kräver el för att fungera.

Ett fönster för bättre anslutningar

Moderna, energieffektiva byggmaterial har många fördelar, men de gör det ofta svårt för signaler att passera genom strukturer. Detta resulterar i t.ex. dålig mobiltäckning och intermittent nätverksanslutning. Lammin Signal Window® kan installeras i vilken byggnad som helst, oavsett plats eller byggmaterial. När signalfönstren väl är installerade kräver de inte längre underhåll eller elektricitet för att fungera. Därför är ett signalfönster det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att förbättra dålig mottagning inomhus. Signalfönster kallas även antennfönster. Signal Window glas kan väljas för alla Lammins fönster.

Hur fungerar Signal Window fönster_signalfönster
Producerad_i_Finland_Avainlippu

Hur fungerar Signal Window fönster?

Lammin Signal Window är den första finska fönsterlösningen som syftar till att förbättra täckningen av mobilnätet inomhus. Hela signalfönstrets yta fungerar som en väg för signaler, varför mobiltelefonsignaler (2G, 3G, 4G / LTE, 5G) passerar genom fönstret upp till tusen gånger mer effektivt än vanliga fönster. Funktionen Lammin Signal Window-teknik kan fritt läggas till alla fönsterglas i byggnaden. För att uppnå bästa möjliga täckning inomhus är det lämpligt att planera hela ett ny- eller renoveringsprojekt i förväg även vad gäller täckning. Placeringen av fönster bör ta hänsyn till t.ex. byggnadens miljö, geometrin, byggnadsmaterialen för beklädnaden som används och signalernas möjliga ingångsvinklar.

Fördelar med Lammin Signal Window:

  • Helt underhållsfri. Efter installationen kan du njuta av bra mottagning utan några bekymmer.
  • Använder inte el. Det tillkommer ingen extra kostnad för dig för fönster.
  • Försämrar inte U-värdet på fönster. Dina fönster kommer att fortsätta att vara energisnåla och innervärmen kommer inte att släppa ut utanför.
  • Fungerar med abonnemang hos alla telefonoperatörer. Funktionaliteten baseras på fönstrets struktur och är inte beroende av andra faktorer.
  • Lämplig för alla byggnader. Funktionerna eller installationen av fönstren skiljer sig inte från vanliga fönster. Endast glaselementet modifieras.
  • Bevisat att fungera. Signalfönsterglaslösningar har utvecklats sedan början av 2010-talet. De senaste forskningsresultaten är från 2020.
Bättre täckning med individuella fönsterlösningar_Signal Window_signalfönster
Producerad_i_Finland_Avainlippu

Bättre täckning med individuella fönsterlösningar

Funktionen Lammin Signal Window-teknik är tillgänglig för alla Lammins fönster- och dörrprodukter. Dimensioner, modeller, former, färger, energieffektivitet för glasdelen, säkerhetsdetaljer för glaset och andra ytterligare funktioner och tillbehör väljs efter kundens behov. Vi levererar signalfönster till både nybyggnation och renoveringsprojekt – installationstjänster vid behov. Du får även de fönstertillbehör du behöver till dina fönster. Kom bara ihåg att fråga efter signalglas när du begär offert.

Vill du vara säker på att interiören är hörbar?

Om du redan planerar att bygga ett nytt hem eller renovera ett gammalt, kontakta gärna Lammin Ikkunas experter. Vi hjälper dig med alla dina fönster- och dörrval. Vi berättar också gärna mer om signal- och antennfönstren.

Signal Window_signalfönster

Signal Window

Signalfönster skiljer sig inte i design från andra fönster. Så du kan välja Signalfönsterglas för alla fönster. Designa dina nya fönster i Fönster Studio.