Lammin Ikkuna Oy - Redan 50 år av fönster till finländska hem

Lammin Ikkuna grundades 1969 då det startades en fönsterfabrik i Lammi i Egentliga Tavastland. Fabriken har under åren genomgått flera förändringar, men en sak är densamma: vi levererar praktiska och hållbara fönster. 

Idag jobbar ca 110 personer på Lammin Ikkuna. Utöver Lammi tillverkar vi nu även dörrar i Kangasniemi. Vårt servicenät sträcker sig över hela Finland.

Kundens behov som grund för verksamheten

Vår verksamhet grundar sig på högklassiga fönster och dörrar som uppfyller alla krav kunden har. Vi vill hjälpa kunden att få ett praktiskt och vackert hem. Vi eftersträvar hållbar kvalitet och praktiska produkter. Detta syns i kundnöjdheten: Lammis fönster och dörrar är branschens minst reklamerade. 

Kontinuerligt utvecklingsarbete för våra kunders bästa

Vi fokuserar på kontinuerlig utveckling av tillverkning och produkter. I tiotals år har vi varit i framkanten av fönster- och dörrprodukter och tagit fram flera innovationer i Finland: Vi var först i Finland att serietillverka måttbeställda fönster på 1970-talet. Vi var de första att i Finland ta i bruk elektrostatisk trämålningsteknik år 1989. År 2008 fick vi INNOSUOMI-priset för marknadens första Eko Watti-lågenergifönster. 

Fönster och dörrar till nordiskt klimat utav inhemska material

Vi har designat fönstren och dörrarna för att klara nordiska väderförhållanden, och alla våra produkter är märkta med den finländska Nyckelflaggan®. Vår hemmamarknad är Finland, men våra produkter används även på andra områden med nordiskt klimat. 

Vi eftersträvar inhemskt arbete och satsar på inhemskt material. Våra dörrar och fönster tillverkas av finskt trä. I varje produkt är stoltheten för den inhemska produktionen tydlig. Vi värnar om miljön: vi återvinner avfall som uppstår på fabrikerna och gör energi av trä som går till spillo.

Vårt kunnande syns i våra kunders vardag som fönster och dörrar som fungerar som de ska. Därför är Lammis fönster och dörrar rätt val till varje hem.