3_Värmeytterdörrar

Värmeytterdörrar är energitäta val

Lammin värmeytterdörrar är pålitliga och de håller sig rena och raka under lång tid. Termiska ytterdörrar är säkra och håller värmen inne även i utmanande väderförhållanden. Lammins ytterdörrar är alltid individualiserade med hänsyn till kundens önskemål och byggnadens speciella egenskaper.

Lammin Fönster och Dörrar nya hemsida är under uppbyggnad. Om du vill ha mer information om vår verksamhet, produkter och tjänster, vänligen maila oss: myynti@lammin.fi