Lammin Fönster och Dörrar materialbank

Materialbank

På den här sidan hittar du allt nedladdningsbart material relaterat till Lammin fönster och dörrar. Klicka på den ljusblå knappen bredvid varje fil så laddas filen ner till din dator.

Broschyrer och guider

Lammin Fönster broschyr

Lammin Fönster broschyr

PDF (6 MB)
Lammin Dörrar broschyr

Lammin Dörrar broschyr

PDF (3 MB)

Produktkort – fönster

Öppningsbara trä fönster (MSE)

PDF (0,3 MB)

Öppningsbara trä-aluminium fönster (MSEA)

PDF (0,3 MB)

Fasta trä-aluminium fönster (MEKA)

PDF (0,3 MB)

Watti WN-A energifönster

PDF (0,3 MB)

Watti WNE-A energifönster

PDF (0,3 MB)

Watti Eko WNS-A energifönster

PDF (0,3 MB)

Signal Window (antennfönster)

PDF (0,6 MB)

Skillnader mellan olika produkter och färghantering

PDF (0,3 MB)

Lammin EKO-Air ventilationsreglersystem

PDF (0,3 MB)

Lammin karmankare

PDF (0,3 MB)

Produktkort – dörrar

Värmeytterdörrar

PDF (0,4 MB)

Värmeytterdörrar PLUS

PDF (0,3 MB)

Värmeytterdörrar som pardörrar

PDF (0,3 MB)

Värmekonstruktion terrassdörrar (ELE-PO1 & ELE-PO2)

PDF (0,3 MB)

Träpanelbelagda terrassdörrar (EPO)

PDF (0,3 MB)

Aluminiumklädd balkong och terrassdörrar (EPOA)

PDF (0,3 MB)

Aluminiumklädd balkong och terrassdörrar PLUS (EPOA)

PDF (0,2 MB)

Inåtöppnande balkongdörrar (SEPOA)

PDF (0,2 MB)

Inåtgående fransk balkongdörrar (REPOA)

PDF (0,2 MB)

Ljudisolerande värmeytterdörrar

PDF (0,2 MB)

Aluminiumklädd ljudisolerande balkong och terrassdörrar

PDF (0,2 MB)

EI30 brandytterdörrar

PDF (0,3 MB)

Träglasskjutdörrar (ILO)

PDF (0,7 MB)

Aluminiumbekladda skjutdörrar (ILOA)

PDF (0,6 MB)

Ansvar

Miljöredovisning av fönstren (eng)

PDF (0,6 MB)

Miljöredovisning av termiska ytterdörrar (eng)

PDF (0,6 MB)

Miljöredovisning för balkongdörrar (eng)

PDF (0,6 MB)

Instruktioner för användning, underhåll och installation

Bruks- och underhållsanvisningar för Lammin fönster och dörrar

PDF (6,4 MB)

Anvisningar för förvaring, montering, användning och underhåll av Lammin fönster

PDF (0,3 MB)

Lammin Dörrenunderhåll

PDF (0,2MB)

Lammin Ytterdörr installation- och underhållsinstruktioner

PDF (0,2MB)